Ladino Data Hub was created by Col·lectivaT as part of the project "Judeo-Spanish: Connecting the two ends of the Mediterranean" and maintained by Sephardic Centre of Istanbul. This project was supported under the “Grant Scheme for Common Cultural Heritage: Preservation and Dialogue between Türkiye and the EU–II (CCH-II)” implemented by the Ministry of Culture and Tourism with the financial support of the European Union. The “Grant Scheme for Common Cultural Heritage: Preservation and Dialogue between Türkiye and the EU–II (CCH-II)” aims at promotion and enhancement of common cultural heritage activities implemented in partnership between Turkish and EU organizations. The Ministry of Culture and Tourism is responsible institution for the technical implementation of the Grant scheme Programme, while the Central Finance and Contracts Unit is the Contracting Authority.

Ladino Data Hub "Judeoespanyol: Akdeniz'in iki yakasını birleştiren dil” projesi kapsamında Col·lectivaT tarafından geliştirilmiştir ve içeriği Sefarad Kültür ve Araştırma Derneği (SKAD) tarafından yönetilmektedir. Bu proje T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı, Merkezi Finans ve İhale Birimidir. “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı”, Türk ve AB kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan ortak kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu hibe programının genel hedefi, kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun, kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'de kültürel değerlerin teşvik edilmesidir.

Ladino Data Hub fue creado por Col·lectivaT como parte del proyecto "Judeoespañol: Conectando las dos orillas del Mediterráneo" y mantenido por el Centro Sefardí de Estambul. Este proyecto recibió el apoyo del “Programa de subvenciones para el patrimonio cultural común: preservación y diálogo entre Türkiye y la UE-II (CCH-II)” implementado por el Ministerio de Cultura y Turismo de Türkiye, con el apoyo financiero de la Unión Europea. El "Programa de subvenciones para el patrimonio cultural común: preservación y diálogo entre Türkiye y la UE-II (CCH-II)" tiene como objetivo la promoción y mejora de las actividades del patrimonio cultural común implementadas en cooperación entre organizaciones turcas y de la UE. El Ministerio de Cultura y Turismo es la institución responsable de la ejecución técnica del Programa de Régimen de Subvenciones, mientras que la Unidad Central de Finanzas y Contratos es el Órgano de Contratación.